• +420 737 308 050
  • kysin@seznam.cz

Řezání betonu stěnovou pilou

Naše řešení jsou zvláště vhodná pro otevírání a bourání stěn nebo stropů a rovněž pro řezání stěn zhotovených z vyztuženého vysoce armovaného nebo nevyztuženého betonu s tloušťkou až 70 cm. Stěnovou pilu používáme také na šikmých konstrukcích nebo nerovných podlahách, po kterých nelze pojíždět řezači spár.

Používání stěnové pily umožňuje postup absorbující otřesy, tudíž ochranu konstrukce budov. Výkonná řezací hlava s rotujícím diamantovým kotoučem pojíždí po vodící kolejnici přes dělenou konstrukci. Díky posuvu po kolejnici vznikají vysoce precisní otvory.

K naší práci využíváme rakouskou vysokofrekvenční pilu Tyrolit WSE 1217. Tento stroj je nepřekonatelný pro řezání panelů v panelových domech. Ke své práci potřebuje zdroj elektrického napětí minimálně 380V/16A a naprosté minimum tlakové chladící vody a proto nedochází k "vytopení sousedů". Chladicí kapalina je okamžitě odsávána profesionálním průmyslovým vysavačem a likvidována na předem domluveném místě.

 

Stěnová pila

 

Obvyklé využití

  • Řezání dveří a oken
  • Vyřezávání stěn
  • Řezání panelů
  • Řízené a šetrné demolice konstrukcí
  • Zvětšování nebo zarovnávání otvorů
  • Odstraňování poškozených konstrukcí

 

¨

 

Příčky v panelovém domě do tloušťky 10cm jsou nenosné a plní funkci pouze příček dělících místnosti (neplní nosnou funkci). U stěn silnějších než 10 cm příčky zároveň nesou stropní panely a plní tedy i nosnou funkci. Před samotnou realizací je u těchto stěn nutné získat vyjádření statika a jeho odborný posudek na požadovaný otvor. Statik stanoví, zda je možné požadovaný otvor zrealizovat a případně určí za jakých podmínek (specifikuje požadované statické zajištění budoucího otvoru). V souvislosti s požadovaným prostupem mnohdy vyvstane potřeba získat taktéž stavební povolení (tuto záležitost je vhodné konzultovat s místně příslušným stavebním úřadem předem).

Dělené konstrukce je obvyklé vhodné nařezat na menší bloky vhodné k manipulaci a transportu. Jejich velikost - resp. hmotnost záleží na technice, kterou je možné využít v tom kterém konkrétním případě (jeřáb, vysokozdvižný vozík, halový jeřáb ap.) V panelových domech tak například při řezání dveřního otvoru vznikne obvykle 6 betonových bloků o hmotnosti každého kusu cca. 120 kg. Tyto bloky můžeme složit vedle vyříznutého otvoru a nebo zajistit jejich transport a likvidaci. To však za úplatu. Cena pak závisí na podmínkách na staveništi (výtah / bez výtahu, podlaží ap.). Je vhodné taktéž informovat sousedy o probíhajících pracích, aby se předešlo případným nedorozuměním.